Projecten :: Jeruzalemkapel

adres: Jeruzalemstraat 12, Gouda, Nederland 🇳🇱


+

Voor de post HBO studie BReM (Bouwhistorie Restauratie en Monumentenzorg) werd er voor een verslaglegging (materialen en constructie) van het pand een detailaansluiting gevraagd. Een muurstijl met korbeel en sleutelstuk leek een mooie kans om deze beter te laten zien.

Voor deze opdracht werd ir Frank Goppel Architekten bv gevraagd een ontwerp te maken voor een nieuwe invulling voor de Jeruzalemkapel te Gouda. Hiervoor is een groot deel van de bestaande situatie aangeleverd door K U B U S. De tekeningen zijn hierna opgewaardeerd met meer gedetailleerde informatie van het pand.

Ontstaan Jeruzalemkapel

De Jeruzalemkapel werd gebouwd in opdracht van de Goudse priester Gijsbert Willemszoon Raet welke verbonden was aan de Sint Jan. De kapel moest een blijvende herinnering zijn aan zijn pelgrimsreis naar Jeruzalem en het Heilig Land. Deze reis heeft hij waarschijnlijk gemaakt tussen 1478 en 1487. De kapel werd gebouwd naast het klooster der Collatiebroeders. Deze kloosterlingen werden in Gouda en elders de broeders des Gemenen levens genoemd. Deze religieuze beweging was ontstaan rond Thomas a Kempis, een Nederlands mysticus die afkomstig was uit de omgeving van Deventer en beroemd werd om zijn boekje "de Navolging van Christus".

Aan het begin van de 15e eeuw ontstonden er in West-Europa kloostergemeenschappen die de idealen van de stichter uitvoerden; namelijk eenvoudig en sober leven in dienst van God. Het woord Collatie betekent eenvoudige prediking. De priester Gijsbert Willemszoon Raet schonk zijn huis aan de Jeruzalemstraat waar tot voor kort "de Gonz", een jeugdsociëteit, gevestigd was, aan deze broeders met als bepaling bij deze schenking om op feestdagen eeneenvoudige prediking te houden en dat er twaalf missen per week zouden worden opgedragen.

De Jeruzalemkapel werd gebouwd naar het model van de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. De kerk in Jeruzalem had een bijzondere bouwkundige vorm namelijk een koepel staand op een twaalfzijdige centraal bouw als basis. Deze bouwvorm heeft de Goudse Jeruzalemkapel ook. Jeruzalemkapellen kwamen in heel Europa voor. In Nederland onder andere in Utrecht, Amsterdam, Delft en Leiden. Deze kapellen zijn vrijwel allemaal verdwenen, behalve de Goudse Jeruzalemkapel.

Werk verricht in loondienst van ir Frank Goppel Architekten BV. Goppel Architecten

This page loads images slowly using Javascript, thus please enable/allow Javascript for that to function.

JSG buiten
JSG buiten
JSG balken
JSG balken
JSG binnen
JSG binnen
JSG nok
JSG nok
JSG detailaansluiting 01 (PDF)
JSG detailaansluiting 01 (PDF)
JSG detailaansluiting 02 (PDF)
JSG detailaansluiting 02 (PDF)